top of page

Ønsker du å eie din egen bolig?

Ja, da er du ikke alene. Vi har derfor satt av 9 januar kl.17.00 til å hjelpe deg. Vi holder et lite hybrid seminar, hvor du kan komme til oss (med forbehold om plass), eller du kan være med digitalt.

Det er slik at alle kommuner får midler nå i starten av året, derfor er det lurt å søke raskt. Det du må gjøre i forkant er å søke lån i ordinær bank. Et av kriteriene til Husbanklån er at du ikke får lån i ordinær bank.

Tror du at du ikke får lån på grunn av lav inntekt? Prøv likevel, du vet, det verste du kan få er jo et nei. Vi hjelper deg så langt vi kan.

Det er lurt å ha full oversikt over inntekter før du søker. I tillegg må man legge ved inntekt til den/de som skal være med å søke.

Husk at du må ha BankId for å søke på internett.


Meld deg på vårt seminar innen fredag 6 januar her: kontakt@folnorge.no

Siste innlegg

Se alle

For en tid tilbake la nrk.no ut en artikkel som omhandlet en artikkel hvor en mann på 31 år hevdet at han ikke klarte å forstå brevene fra NAV uten å få hjelp av sin mor. Mannen hadde riktignok lese o

Høring – NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet og benytter anledningen til å komme med høringssvar da NOU 2022:20, som også berører FØL Norges målgrupp

bottom of page