Bostøtten


Bostøtten slik den er i dag fungerer dårlig. Det er ofte lang behandlingstid og det er en stor påkjenning for de som venter på svar om de får hjelp eller ikke. Hvor mye får du i støtte er også vanskelig å få svar på før saken er ferdig behandlet, så sånn sett så er det ikke lett å kalkulere med noe.

I tillegg har Husbanken noen merkelige kostnadspriser i forhold til det som faktisk er gjengs pris. Husbanken gir støtte kun opptil sine godkjente boutgifter som er langt under markedspris. Et par eksempler

Enslig som bor i Akershus og tjener 18000 kr brutto Og som har en husleie uten strøm på kr 8000,- pr mnd vil få støtte på 857 kr pr mnd. Da Husbanken har satt 6377,- kr uten strøm for en enslig person som riktig pris.

Dersom samme person flytter til Oslo, og husleien øker til 10000,- (Dette er vanlige priser på 1 roms i Oslo pr dd.) Vil den få støtte på 1624 ,- kr da satsene i Oslo er satt til 7415,- kr.

Det er jo merkelig at ikke Husbanken følger gjengs utleiepriser i område det gjelder, og at saksbehandlingstiden bør gå mye raskere.

Bostøtten er det staten som betaler via Husbanken. Søknadene går via nettsidene til Husbanken. Trenger du hjelp kan du få hjelp på ditt lokale NAV kontor.

Du kan regne ut om du har rett på bostøtte HER

Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe