Da er årets lønnsoppgjør for trygdede i havn.

Trygdeoppgjøret 2019 er klart.

For uføretrygdede øker ytelsene med 3,07% i år, fra 1. mai. Det samme gjelder alle andre stønader og trygder fra NAV som er basert på Folketrygdens Grunnbeløp. For pensjonister derimot fratrekkes 0,75% i underregulering, som følge av Pensjonsreformen som trådte i kraft 1.1.2011.

Årets regulering er som forventet, basert på årets lønnsoppgjør som har en ramme på 3,20%.

Den gjennomsnittlige reguleringen av grunnbeløpet er også 3,20%. Vi har med oss 4 måneder med 3,47% i økning (vedtatt fjor) og får nå 8 måneder med 3,07% i økning (årets oppgjør). I snitt for året som helhet utgjør dette 3,20% og det gir oss samme inntektsveksten som forventet lønnsvekst i år.

Siste innlegg

Se alle

I forrige uke var vi på konferanse hvor bolig var tema. Dette ble en lærerik og interessant tid. Det kom organisasjoner fra hele landet, hvor alle har gjerne sårbare grupper de representerer. Og da er

FØL Norge så dette innlegget på Facebook, og vi ønsker å dele dette etter avtale med forfatter. Dette er viktige saker for FØL, og vi støtter hans meninger. Dette er skrevet av Christian Torset. På