Da er årets lønnsoppgjør for trygdede i havn.

Trygdeoppgjøret 2019 er klart.

For uføretrygdede øker ytelsene med 3,07% i år, fra 1. mai. Det samme gjelder alle andre stønader og trygder fra NAV som er basert på Folketrygdens Grunnbeløp. For pensjonister derimot fratrekkes 0,75% i underregulering, som følge av Pensjonsreformen som trådte i kraft 1.1.2011.

Årets regulering er som forventet, basert på årets lønnsoppgjør som har en ramme på 3,20%.

Den gjennomsnittlige reguleringen av grunnbeløpet er også 3,20%. Vi har med oss 4 måneder med 3,47% i økning (vedtatt fjor) og får nå 8 måneder med 3,07% i økning (årets oppgjør). I snitt for året som helhet utgjør dette 3,20% og det gir oss samme inntektsveksten som forventet lønnsvekst i år.

Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe