Da er årets lønnsoppgjør for trygdede i havn.

Trygdeoppgjøret 2019 er klart.

For uføretrygdede øker ytelsene med 3,07% i år, fra 1. mai. Det samme gjelder alle andre stønader og trygder fra NAV som er basert på Folketrygdens Grunnbeløp. For pensjonister derimot fratrekkes 0,75% i underregulering, som følge av Pensjonsreformen som trådte i kraft 1.1.2011.

Årets regulering er som forventet, basert på årets lønnsoppgjør som har en ramme på 3,20%.

Den gjennomsnittlige reguleringen av grunnbeløpet er også 3,20%. Vi har med oss 4 måneder med 3,47% i økning (vedtatt fjor) og får nå 8 måneder med 3,07% i økning (årets oppgjør). I snitt for året som helhet utgjør dette 3,20% og det gir oss samme inntektsveksten som forventet lønnsvekst i år.

Siste innlegg

Se alle

Vi gir oss ikke

Vi har prøvd å få Statsråd Røe Isaksen til å skjønne hva som skjer når personer går til sak mot NAV for å få sine rettmessige rettigheter. 2 ganger har SVs Stortingsgruppe stilt statsråden spørsmål om

KONTAKT FØL norge

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Orgnr: 921 107 439

Vipps nr:528888

Email: postmaster@folnorge.no

 

© 2019 FØL-For økt levestandard