top of page

Fattigdommen øker

Ingenting er mer frustrerende enn at vi har en finansminister som ikke skjønner alvoret i fattigdomproblematikken. Vi ser at tallene han refererer til i sine utsagn vitner om total kunnskapløshet om hvordan det faktiske levekostnadene er. Sånn helt for den vanlige familie. Ja, om vi nå kan kalle det vanlig familie, la oss starte med det. Hva er en vanlig familie i Norge? Er det som finansminister Vedum sier 2 vokste pluss 2 barn over barnehagealder og SFO tid og 1 stk bil. samt et boliglån på 3,5 millioner kroner og en samlet inntekt på 1,5 millioner kr i året brutto.


Vi deler nok ikke Finansministerens syn i dette. Den gruppen han her beskriver er en relativt liten gruppe på ca 20% av befolkningen. Da må vi prøve å finne ut hva resten av de 80 % lever av. Når vi vet at medianinntekten (gjennomsnittslønn for alle i Norge) ligger på ca 520 000 kr brutto så hadde det vel heller vært lurt av finansministeren å gå utifra det tallet. MEN vi vet jo at da blir ikke tallene så positive. Faktisk så finnes det ingen økt kjøpekraft om en tjener gjennomsnittlig, MEN igjen dere. hva med de som er nederst på lønningskalaen?


Ja, de med de aller laveste lønningene. Dvs de som står i kassa i nærbutikken, eller vasker møkka etter oss. For ikke å glemme restaurantbransjen, hvor lønna er lav og arbeidstiden er ugunstig. Så kan vi kikke på de som er uføretrygdet, hvor gjennomsnittslønn er 287 000 kr brutto pr år. Dette er jo luksus i forhold til minstepensjonister som må ta til takke med 172 711 kr brutto pr år.


Når vi nå har sett at Finansministeren er så glad i tall så kan vi komme med noen til. For nå er det også slik at 1 005 600 bor helt alene og 110 287 bor har barn boende hjemme. Og for å ta regnestykke enda et hakk videre så kan vi se at bokostnadene ikke har sunket med at en er alene om å betale de, heller tvert i mot om en har barn boende hjemme. Så da må også det legges til grunn at inntekten er kun den ene da.


Videre kommer Finansministeren med en økt strømutgift for en familie på kun 2850 kr pr år. han rettet opp dette etter mye kritikk) Og selv med tilskudd fra staten tror jeg at dette er relativt moderat tall. Nå har også regjeringen kuttet i støtten da de mener at strømprisene vil gå ned. Til tross for at strømselskapene selv og krigen i Ukraina samt stopp på eksport av olje og gass fra Russland til Europa sier noe annet, så står fremdeles Finansministeren på sitt.


Mange er avhengig av bil, og det er ikke vanskelig å forstå at prisene på bensin da overstiger 24 kr literen, at dette er et direkte innhugg i folks lommebøker. Ikke alle har samme tilgang på kollektivtransport. Norge er et langstrakt land med både øyer og fjell, kanskje ikke slik at alt skal tilrettelegges en storby.


Så kommer den store og kraftige økning i matprisene. Nå kom tallene fra april 2021 til 2022 har matprisene steget med over 5 %. Og vi har ikke sett virkningene av krigen enda. Hvor Ukraina er kornlageret til Europa, men som nå bråstopper. I tillegg er det ekstrem tørke og varmt i India som er den andre store leverandøren av korn. Når kornprisen øker så øker også andre varer. Og frykten for at det det blir kraftig inflasjon er stigende. Selv om sentralbanken prøver å motvirke dette med å øke renten.


Ja,og når renten øker så øker også lån og husleiene. Igjen så er det de med lavest økonomi som vil slite. De hadde så lite fra før, og når alle levekostnader øker så kraftig så vil det slå ille ut for de på nederste lønnsnivå. Og fattigdommen vil øke, flere vil slite med å kunne betjene sine låneforpliktelser og det blir kutt i alle kanter for å få mat på bordet. Og midt oppi dette, ja så sier regjeringen i sitt reviderte nasjonalbudsjett at de skal kutte i bostøtten. Skjønn det den som kan.

Og ikke minst merkelig når det nettopp kom en rapport for fortalte at bostøtten ikke har fulgt med i kostnadsnivå på faktiske utgifter.


Vi kan bare konstatere at denne regjeringen ikke tenker på folk flest, eller vanlig folk om du vil kalle det det. Her er det kun lagt opp til de som har midler til å klare seg som.

Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

Comments


bottom of page