top of page

Høringssvar Barnevern


høringssvar Barnevern (1)
.pdf
Download PDF • 101KB

Vi har sendt inn høringssvar Trygg barndom, sikker fremtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet.

Det er mye å måtte endre på innad i Barnevernet, men da må det også legges til rette for det fra departementet. I tillegg må utdanningen også endres slik at den blir bredere og mer treffende. Det er mye å ta tak i.


Det gjøres mye bra i Barnevernet, og mange familier har fått flott hjelp og gode løsninger som både traff godt og gjorde at de kom igjennom en vanskelig tid. Det er de sakene vi må ta lærdom i, og arbeide med å finne de gode løsningene for HELE familien. Det er slik at alle er i samme båt. Noen av de sakene vi har fått høre om er det motpoler og ikke samarbeid. Det er da de vanskelige sakene blir ekstra utfordrende for både foreldre og barn.


Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

bottom of page