Innspillsmøte med Sosialistisk Venstre (SV)

12 desember var vi på innspillsmøte på Stortinget med SV og Solfrid Lerbrekk. Foruten FØL så var OFUR, Velferdsalliansen, BIEN, Spekteret og ikke minst Batteriet som er drivkraften til dette møte. Når vi fikk tilbudet om å bli med, så så vi dette som en mulighet til både å få flere samarbeidspartnere og samtidig dele våre tanker.


Sakene som var denne gangen var tredelt

1. Kutt i AAP og konsekvenser

2. Uføres frivillighet og deltakelse i råd og utvalg

3. Fri rettshjelp og andre behovsprøvde ordninger


FØL valgte denne gangen å ha fokus på Fri rettshjelp og kuttene til de mest sårbare gruppene som mister muligheten til å få dekket sine utgifter. Vi har et godt samarbeid med advokatfirmaet Anders Andersen M.N.A. og Advokat Anders Rosenberg bistår i spørsmål som har med lovverk og rettigheter. Det er godt at vi har kompetanse med oss i vanskelige spørsmål, og vi vil følge opp saken videre over nyttår.


Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe