top of page

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstre (SV)

12 desember var vi på innspillsmøte på Stortinget med SV og Solfrid Lerbrekk. Foruten FØL så var OFUR, Velferdsalliansen, BIEN, Spekteret og ikke minst Batteriet som er drivkraften til dette møte. Når vi fikk tilbudet om å bli med, så så vi dette som en mulighet til både å få flere samarbeidspartnere og samtidig dele våre tanker.


Sakene som var denne gangen var tredelt

1. Kutt i AAP og konsekvenser

2. Uføres frivillighet og deltakelse i råd og utvalg

3. Fri rettshjelp og andre behovsprøvde ordninger


FØL valgte denne gangen å ha fokus på Fri rettshjelp og kuttene til de mest sårbare gruppene som mister muligheten til å få dekket sine utgifter. Vi har et godt samarbeid med advokatfirmaet Anders Andersen M.N.A. og Advokat Anders Rosenberg bistår i spørsmål som har med lovverk og rettigheter. Det er godt at vi har kompetanse med oss i vanskelige spørsmål, og vi vil følge opp saken videre over nyttår.


Siste innlegg

Se alle

For en tid tilbake la nrk.no ut en artikkel som omhandlet en artikkel hvor en mann på 31 år hevdet at han ikke klarte å forstå brevene fra NAV uten å få hjelp av sin mor. Mannen hadde riktignok lese o

Høring – NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet og benytter anledningen til å komme med høringssvar da NOU 2022:20, som også berører FØL Norges målgrupp

bottom of page