top of page

Nytt lokallag

Nå er vi i gang med lokallag i Oslo/Viken. Vi har i disse dager oppe i Bærum kommune en søknad om støtte til lokaler og aktiviteter. Vi satser stort på å få en fast møteplass her. Det er sårt trengt blant voksne. Spesielt i disse ekstraordinære tidene, er det mange voksne som føler seg ensomme, og som ikke har nettverk eller økonomi til å få et sosialt liv.


Lokallaget vil holde åpent faste dager/kvelder med en skravlekafè, et sted hvor du bare kan komme innom for en prat eller ta med deg håndarbeid. Vi håper at vi her kan få lokaler egnet for flere typer aktiviteter. Dette er viktig for at vi skal få mangfold i aktivitetene våre. Vi satser på kaffe og vaffelpressa vil friste mange.


Vi ser også behov for foredrag av flere slag. Kurs hvor vi kan få kunnskap og nye venner. Her vil vi bygge veien litt mens vi går, og akkurat DU kan være med å forme den. For hensikten er at dere brukere skal selv bli med å lage aktiviteter som passer for dere. Husk det er dere, medlemmenes innspill som styrer hva laget skal ha på agendaen. Kom med innspill


Voksne i alle aldre er velkomneSiste innlegg

Se alle

For en tid tilbake la nrk.no ut en artikkel som omhandlet en artikkel hvor en mann på 31 år hevdet at han ikke klarte å forstå brevene fra NAV uten å få hjelp av sin mor. Mannen hadde riktignok lese o

Høring – NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet og benytter anledningen til å komme med høringssvar da NOU 2022:20, som også berører FØL Norges målgrupp

bottom of page