Nytt lokallag

Nå er vi i gang med lokallag i Oslo/Viken. Vi har i disse dager oppe i Bærum kommune en søknad om støtte til lokaler og aktiviteter. Vi satser stort på å få en fast møteplass her. Det er sårt trengt blant voksne. Spesielt i disse ekstraordinære tidene, er det mange voksne som føler seg ensomme, og som ikke har nettverk eller økonomi til å få et sosialt liv.


Lokallaget vil holde åpent faste dager/kvelder med en skravlekafè, et sted hvor du bare kan komme innom for en prat eller ta med deg håndarbeid. Vi håper at vi her kan få lokaler egnet for flere typer aktiviteter. Dette er viktig for at vi skal få mangfold i aktivitetene våre. Vi satser på kaffe og vaffelpressa vil friste mange.


Vi ser også behov for foredrag av flere slag. Kurs hvor vi kan få kunnskap og nye venner. Her vil vi bygge veien litt mens vi går, og akkurat DU kan være med å forme den. For hensikten er at dere brukere skal selv bli med å lage aktiviteter som passer for dere. Husk det er dere, medlemmenes innspill som styrer hva laget skal ha på agendaen. Kom med innspill


Voksne i alle aldre er velkomneSiste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe