top of page

Strømpriser vi kan leve med?

Nå har Regjeringen sammen med SV kommet med en strømpakke som skal bidra til at de som har aller minst å rutte med skal kunne gå vinteren i møte uten å måtte sitte inne å fryse. I denne nye løsningen så er det lagt opp til at alle som får sosiale ytelser skal få dekket mer av sin strømutgift og ikke minst at de med bostøtte skal få økt støtte.


Det som kanskje er gladnyheten er at flere skal få bostøtte. Den nye løsningen skal gjøre at 40 000 flere husholdninger skal få hjelp. Og det er bra syns vi, det går i riktig retning ihvertfall.

Vi håper nå at regjeringen kan se på hele strømsystemet også for fremtiden, da dette sannsynligvis ikke vil endre seg til senere vintre.

Siste innlegg

Se alle

For en tid tilbake la nrk.no ut en artikkel som omhandlet en artikkel hvor en mann på 31 år hevdet at han ikke klarte å forstå brevene fra NAV uten å få hjelp av sin mor. Mannen hadde riktignok lese o

Høring – NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet og benytter anledningen til å komme med høringssvar da NOU 2022:20, som også berører FØL Norges målgrupp

bottom of page