top of page

Vi tapte i høyesterett

Det gikk ikke helt som vi håpet i Høyesterett. Igjen så ser vi at myndighetene og folket ikke ser ting på samme måte. Eller tolkningen av lovverket blir så feil så feil får den enkelte. Det er også skremmende at når en tar opp kampen mot et stort monster som NAV, og kjemper frem sin sak, så skal også du være redd for å få regninga.


MEN vi gir oss ikke. Vi har hatt saken i Stortinget før, og vi skal kjempe i Stortinget igjen. Vi vil sette fokus på saken igjen helt til vi får frem viktigheten for den. For den enkelte som måtte kjempe sin sak. Og for rettferdigheten i et system som har sviktet i dag.


https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/desember-2021/hr-2021-2552-a.pdf?fbclid=IwAR1EeMuwikJHXF1ZEeMwSVNCL5fFrm30kCiHZ4ZrApGCTOuOCwnL8sTJEoY

Siste innlegg

Se alle

For en tid tilbake la nrk.no ut en artikkel som omhandlet en artikkel hvor en mann på 31 år hevdet at han ikke klarte å forstå brevene fra NAV uten å få hjelp av sin mor. Mannen hadde riktignok lese o

Høring – NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet og benytter anledningen til å komme med høringssvar da NOU 2022:20, som også berører FØL Norges målgrupp

bottom of page