Vi tapte i høyesterett

Det gikk ikke helt som vi håpet i Høyesterett. Igjen så ser vi at myndighetene og folket ikke ser ting på samme måte. Eller tolkningen av lovverket blir så feil så feil får den enkelte. Det er også skremmende at når en tar opp kampen mot et stort monster som NAV, og kjemper frem sin sak, så skal også du være redd for å få regninga.


MEN vi gir oss ikke. Vi har hatt saken i Stortinget før, og vi skal kjempe i Stortinget igjen. Vi vil sette fokus på saken igjen helt til vi får frem viktigheten for den. For den enkelte som måtte kjempe sin sak. Og for rettferdigheten i et system som har sviktet i dag.


https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/desember-2021/hr-2021-2552-a.pdf?fbclid=IwAR1EeMuwikJHXF1ZEeMwSVNCL5fFrm30kCiHZ4ZrApGCTOuOCwnL8sTJEoY

Siste innlegg

Se alle

I forrige uke var vi på konferanse hvor bolig var tema. Dette ble en lærerik og interessant tid. Det kom organisasjoner fra hele landet, hvor alle har gjerne sårbare grupper de representerer. Og da er

FØL Norge så dette innlegget på Facebook, og vi ønsker å dele dette etter avtale med forfatter. Dette er viktige saker for FØL, og vi støtter hans meninger. Dette er skrevet av Christian Torset. På