top of page
Design uten navn (28).png

Nasi partnerzy

FøL Norwegia ma kilku partnerów, którzy wspólnie osiągają nasze cele i walczą z ubóstwem w Norwegii. Naszym najważniejszym partnerem są nasi członkowie, którzy przyczyniają się do zwiększenia widoczności. Aby móc angażować społeczeństwo i wywierać presję na polityków, jesteśmy zależni od partnerów, którzy dążą do tego samego celu. Wszyscy nasi partnerzy wnoszą wkład na różne sposoby, co z kolei daje więcej naszym członkom. 

VA-Logo-Original.png

Sojusz na rzecz opieki społecznej EAPN Norwegia jest politycznie niezależną siecią współpracy zrzeszającą 21 organizacji, stowarzyszeń i grup, które działają na rzecz wzmocnienia pozycji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, społecznej i prawnej.

 

Sojusz na rzecz opieki społecznej działa na rzecz aktywnego i włączającego społeczeństwa opieki społecznej, w którym nikt nie jest pominięty, oraz na rzecz wyeliminowania wszelkiego ubóstwa w Norwegii.

306521225_509615584503209_6392738152382476364_n.jpg

Prawnicy Clemetsen & Mohammad AS zlokalizowany jest w centrum Oslo. Pomagamy ludziom na terenie całego kraju w różnych sprawach. Pragniemy być łatwo dostępni, dlatego oferujemy bezpłatne i niewiążące porady prawne zarówno obecnym, jak i nowym klientom. Pomagamy zarówno osobom prywatnym, jak i małym przedsiębiorstwom w wielu dziedzinach prawa. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie procesowe zdobyte w sądach i zarządach okręgów.

bottom of page