Bli medlem av FØL eller støtt oss

Om du er over 18 år og ønsker å fremme de utsattes sak vil vi veldig gjerne ha deg med på laget!

Vi vil bidra med godt samhold, mange dedikerte stemmer og et bredt spekter av kampsaker du kan engasjere deg i.

Sammen kan vi forhåpentligvis også få gjennomført en skikkelig dugnad for flere utsatte grupper i Norge. Om du også er opptatt av å løfte betydningen av et verdig liv for mennesker på arbeidsavklaringspenger, pensjonister, uføre, sosialklienter og andre lavtlønnede er dette organisasjonen for deg!

Årskontingenten for medlemskap i FØL er fastsatt til kr 150 (lav sats) eller kr 350 (høy sats). Du bestemmer selv ut i fra din økonomi hvilken sats du vil benytte. Når du fyller ut skjemaet nedenfor får du anledning til å betale kontingenten med det samme med Vipps. Du kan også velge faktura og betale senere.

Hvis du melder deg inn nå gjelder medlemskapet ut 2021.

 

 

 

 

 

Vi følger personopplysningsloven. Alle opplysninger lagres på en sikker måte og vil være utilgjengelige for uvedkommende. Ved å bli medlem godkjenner du at vi lagrer dataene du har skrevet inn. 

FØL er en relativt fersk organisasjon med begrensede midler. Av den grunn kommer donasjoner og gaver svært godt med i arbeidet vårt! Om det er ønskelig å støtte oss kan vår vipps konto benyttes til dette: 528888

Donasjoner kan også overføres til vår bankkonto:1506.10.60542