top of page

medlemsfordeler

Siste innlegg

Bli medlem hos FØL Norge

Vi i FØL Norge arbeider for å øke levestandarden til de som har minst i Norge. For å få til dette trenger vi:
1. Vi trenger mer fellesskap og mer solidaritet.

2. Viktig å sikre grunnleggende rettigheter.

3. Redusere den sosioøkonomiske ulikheten og sosiale ekskludering på nasjonalt nivå.

Vi vil bidra med godt samhold, mange dedikerte stemmer og et bredt spekter av kampsaker du kan engasjere deg i. 

Vi kjemper for at alle skal ha en inntekt å leve av. Vi svarer på høringer og vi har dialog med stortingsrepresentanter, hvor vi legger frem våre saker. Vi deltar på samlinger og står stand sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi holder foredrag og debatter om tema som omhandler arbeidet vårt. 

Vi har et internasjonalt samarbeid som også viser hvordan vi på tvers av landegrenser kan finne løsninger og ideer som fungerer bra. Dette gjør at vi hele tiden vil sørge for at vårt arbeid er rettet mot fremtiden. 

Et medlemskap hos oss gjør at vi kan få enda sterkere og bredere bein og stå på. Og flere vil høre på oss. Videre er tyngden i en organisasjon medlemmene. Det er alle medlemmene som setter føringene vi arbeider med. 

Våre samarbeidspartnere er mange med medlemskap i Velferdsalliansen EAPN Norway står sammen med 22 andre organisasjoner. Med samarbeid med Batteriene i Norge, er det mange flere organisasjoner over det ganske land som også er i samme nettverk. 

Vi har samarbeid med mange organisasjoner hvor vi samarbeider om enkelte konferanser eller arrangementer. Andre samarbeidspartnere er å styrke hverandre og gi hverandre kunnskap på tvers av organisasjonene. Dette gir oss viktig kunnskap og økt kompetanse. Vi mener at jo flere som står sammen, jo sterkere blir vi, og jo mer vil vi kunne opprette sammen.

Sammen kan vi forhåpentligvis også få gjennomført en skikkelig dugnad for flere utsatte grupper i Norge. Om du også er opptatt av å løfte betydningen av et verdig liv for mennesker på arbeidsavklaringspenger, pensjonister, uføre, sosialklienter og andre lavtlønnede er dette organisasjonen for deg!

Årskontingenten for medlemskap i FØL er fastsatt til kr 150 (lav sats), kr. 250 (mellom sats) eller kr 350 (høy sats). Du bestemmer selv ut i fra din økonomi hvilken sats du vil benytte. 

Hvis du melder deg inn nå gjelder medlemskapet ut året.

Meld deg inn her ved å velge en sats:

 

FØL er en relativt fersk organisasjon med begrensede midler. Av den grunn kommer donasjoner og gaver svært godt med i arbeidet vårt! Støtt oss ved å benytte deg av en av knappene under:

 

Om det er ønskelig å støtte oss med et annet beløp kan direkte betalinger til vår vipps konto benyttes til dette: 528888

Donasjoner kan også overføres til vår bankkonto:1506.10.60542.


 

bottom of page