top of page

advokatens hjørne

Her finner du Advokatens hjørne, hvor du vil finne spørsmål og svar som kan være nyttig å vite. Det er advokater som har besvart disse spørsmålene. 

SPØRSMÅL:

Jeg har fått minstesats på 100 % uføretrygd, jeg er 30 år, men har ikke fått ung uføretillegg. Hvorfor får jeg ikke det?

SVAR:
Hei.

 

Ung ufør er et tillegg som gis til personer som blir uføre i ung alder.  Utbetaling av uføretygd er avhengig av tidligere inntekt og tanken er at personer som blir uføre i ung alder ikke har hatt mulighet til å tjene opp et tilstrekkelig grunnlag for en nogenlunde forsvarlig utbetaling.

 

For å ha krav på ung ufør må du ha vært under 26 år da du ble alvorlig og varlig syk.

 

Siden det å bli ufør i ung alder er svært alvorlig er det også strenge krav til dokumentasjon fra lege eller spesialist som kan bekrefte at uførheten og også at denne inntraff før du fylte 26 år.

 

Det er også et vilkår at du må søke om ung ufør før du fyller 36 år dersom du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter du fylte 26 år. 

 

Du skriver at du er 30 år gammel og jeg vil derfor anta at det for deg først og fremst blir et spørsmål om uførheten din er fra før du fylte 26 år. Dersom du ble ufør før 26 år er det viktig å se om spørsmålet om ung ufør i det hele tatt er behandlet av NAV. 

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Clemetsen

Advokat

SVAR:

Hei.
Dette er et problem mange kommer i. Dessverre er det ikke noen quick-fix her. 

NAV vil nok si at du må fortsette å prøve, i realiteten er dette selvfølgelig lettere sagt enn gjort. 

 

Når det gjelder det økonomiske kan du kontakte NAV med søknad om å dekke et depositum direkte til deg med videreformidling til utleier. Alternativt kan du søke om bankgaranti privat,  men da vil du være ansvarlig for et beløp selv og dette er derfor noe du bør være forsiktig med. 

En løsning kan være å bringe NAV tettere inn på saken din. Reglene er klare på at NAV plikter å bistå deg i ganske stor utstrekning og mye lenger enn hva vi nok ser i praksis. NAV kan blant annet hjelpe deg med å finne leiligheter som er til leie, kontakte utleier og avtale visning, hjelpe med å skrive søknad og bistand som skulle være nødvendig. Jo mer involvert NAV blir desto vanskeligere er det å avfeie deg med lettvinte løsninger.

 

Petter Clemetsen

Advokat

spørsmål:

Jeg må flytte og har ikke råd til depositum. Jeg har søkt kommunal bolig, men fått beskjed om å skaffe leilighet selv. De jeg har funnet vil ikke godkjenne navgaranti og jeg står uten bolig snart. Hva kan jeg gjøre nå?

bottom of page