OM OSS

FØL - Norge er en frivillig organisasjon som har fokus på fattigdom og hvordan kutt i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.
Vi arbeider for å få politikere til å snu i mange kutt som rammer mennesker som ikke har mulighet til å selv gjøre noe for å bedre sin økonomiske situasjon.
FØL har også fokus på lavtlønnsyrker og hvordan prosenttillegg har skapt stoer forskjeller her.
Vi arbeider for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering. Vi arbeider med de som har mistet sin AAP (arbeidsavklaringspenger), alle skal beholde sin inntektssikring til de er ferdig avklart.
Forbedre dagens situasjon for uføretrygdede.
Styrke bostøtteordningen-Styrke husbankens lånerammer for lavtlønnsgrupper slik at flere kan kjøpe seg egen bolig.
Øke satsene for soaiale ytelser slik at de havner på samme sum som SINTEFs satser for livsopphold.

Eva Britt Søvdsnes Myklebust

STYREMEDLEM

Eva Britt er 49 år bosatt i Bærum. Utdannet helsefagarbeider og jobbet mange år i helsevesenet. Vært kronisk syk i mange år men helt ute av arbeidslivet siden 2013, overlevd et år i karenstid og vet hvor skoen trykker. Brenner for å skape en mer rettferdig fordeling av ressurser
Engasjert i lokalpolitikk og alt som har med fattigdom å gjøre.
Sitter som varamedlem

Eva%20Britt%20februar%202020_edited.jpg

Jostein Guldbrandsen

STYREMEDLEM

Jostein Guldbrandsen jobber for å utjevne forskjeller og urett i samfunnet. Selv har han opplevd å bli overkjørt i hjelpesysteme helt siden 90-tallet. For å  tale til saken til de som ikke er i stand til det selv, har han også engasjert seg i politikken. Særlig har hans fokus vært på norske og internasjonale lover (menneskerettighetene) og å skape gode og nødvendige endringer innen for barnevernet. Dett engasjementet tar han med seg videre inn i FØL Norge.

Jostein_edited.jpg

Anita Lesteberg 

LEDER

Anita er en av grunnleggerne til organisasjonen FØL Norge. Hun startet og gjennomførte demonstrasjon med fokus på uføre og fattige allerede i 2018. Hun er svært engasjert i hvordan fattigdom rammer både liten og stor. I FØL ønsker hun å bidra med et høyt trykk rettet mot både storting og regjering og sette fokus på hvordan fattigdommen rammer alle aldersgrupper

2d6441_db1c7fa6c94740f9abf87da9eb50a377_

Maren Olsen-Aadna

STYREMEDLEM

Maren er en omsorgsfull stemme for rettferdighet. Som taler mot urett og gjør sitt ytterste for å hjelpe andre. Et menneske som reagerer når hun ser andre bli tråkket på

2d6441_5144d14c515342599188a2ddc75e5f9f_

KONTAKT FØL norge

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Orgnr: 921 107 439

Vipps nr:528888

Email: postmaster@folnorge.no

 

© 2019 FØL-For økt levestandard