OM OSS

FØL Norge er en frivillig organisasjon som har fokus på fattigdom i Norge, og hvordan kutt i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.
Vi arbeider for å få politikere til å skjønne av at mange av de kuttene de har påført de mest sårbare gruppene, og som ikke har mulighet til å selv gjøre noe for å bedre sin økonomiske situasjon. Mange av de havner i fattigdomsfella. 
FØL har også fokus på lavtlønnsyrker og hvordan prosenttillegg har skapt stoer forskjeller her. Og vi vil tilbake til kronetillegg, slik at gapet mellom fattig og rik ikke øker.
Vi arbeider for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering.

Vi arbeider med de som har mistet sin AAP (arbeidsavklaringspenger), alle skal beholde sin inntektssikring til de er ferdig avklart.

Det er helt nødvendig å forbedre dagens situasjon for uføretrygdede.
Styrke bostøtteordningen slik at den favner slik hensikten faktisk er. Styrke husbankens lånerammer for lavtlønnsgrupper slik at flere kan kjøpe seg egen bolig.
Øke satsene for soaiale ytelser slik at SIFOs referansebudsjett følges. 

Eva Britt er 49 år bosatt i Bærum. Utdannet helsefagarbeider og jobbet mange år i helsevesenet. Vært kronisk syk i mange år men helt ute av arbeidslivet siden 2013, overlevd et år i karenstid og vet hvor skoen trykker. Brenner for å skape en mer rettferdig fordeling av ressurser.
Engasjert i lokalpolitikk og alt som har med fattigdom å gjøre.
Sitter som varamedlem.

Eva%20Britt%20februar%202020_edited.jpg

Jostein Guldbrandsen jobber for å utjevne forskjeller og urett i samfunnet. Selv har han opplevd å bli overkjørt i hjelpesysteme helt siden 90-tallet. For å  tale til saken til de som ikke er i stand til det selv, har han også engasjert seg i politikken. Særlig har hans fokus vært på norske og internasjonale lover (menneskerettighetene) og å skape gode og nødvendige endringer innen for barnevernet. Dette engasjementet tar han med seg videre inn i FØL Norge.

Jostein_edited.jpg

Eva Britt Søvdsnes Myklebust

Jostein Guldbrandsen

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Anita Lesteberg 

LEDER

Anita er en av grunnleggerne til organisasjonen FØL Norge. Hun startet og gjennomførte demonstrasjon med fokus på uføre og fattige allerede i 2018. Hun er svært engasjert i hvordan fattigdom rammer både liten og stor. I FØL ønsker hun å bidra med et høyt trykk rettet mot både storting og regjering og sette fokus på hvordan fattigdommen rammer alle aldersgrupper. Hun er engasjert og holder kurs og foredrag. 

Anita Lesteberg 

LEDER

Anita er en av grunnleggerne til organisasjonen FØL Norge. Hun startet og gjennomførte demonstrasjon med fokus på uføre og fattige allerede i 2018. Hun er svært engasjert i hvordan fattigdom rammer både liten og stor. I FØL ønsker hun å bidra med et høyt trykk rettet mot både storting og regjering og sette fokus på hvordan fattigdommen rammer alle aldersgrupper.

anita .jpg