top of page

Kommunalt frikort

Mange mennesker lever i fattigdom i Norge, og det er faktisk slik at mange må velge mellom mat eller medisiner. Sånn vil vi ikke ha det. Og FØL Norge jobber for at alle kommuner skal ha dette til sine innbyggere. Likevel må vi se at hver kommune må tilpasse dette på lokalt nivå. Vi er et land som har store variasjoner med både kostnader og tilbud lokalt.


Kommunalt frikort er innført i Oslo kommune og de har følgende kriterier:

Frikort skal sikre personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Hva får du? Du slipper å betale egenadel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt ( fysioterapeut dekkes ikke). Det betyr at du ikke trenger å spare opp til egenandelstak 1 å statlig frikort. Kortet dekker også egenadnel på behandlingsreiser som dekkes av heleforetag, samt medisik utstur og viktige legemidler på blå resept

Når du har fått innvilget frikort, får du automatisk tilsendt nytt ved årskiftet.

Krav til søker:

Du bor i Oslo.

Du eller din ektefelle eller samboer Du bor i Oslo.

Du eller din ektefelle eller samboer må i tillegg: ha bodd i Oslo sammenhengende de siste tre år, ellerha bodd i Oslo til sammen fem av de ti siste år, ellervære flyktning som har kommet direkte til Oslo fra statlig mottak eller direkte fra annet land

Du har en av følgende ytelser fra folketrygden: varig uføretrygdalderspensjonpensjon til gjenlevende ektefellepensjon til tidligere familiepleierannen offentlig tjenestepensjon

Du har en inntekt tilsvarende, eller mindre enn, folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede. Med inntekt menes all inntekt det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte.

Som inntekt regnes også 5 prosent av netto ligningsformue som overstiger kr 250 000.For ektefeller/partnere/samboere gjelder følgende: Hvis du mottar forsørgertillegg fra folketrygden, vil også din ektefelle få frikort.

Samlet inntekt og formue legges til grunn ved beregningen.

Dersom kun du har en ytelse som kan gi rett til frikort, kan dere ha en samlet inntekt tilsvarende folketrygdens minsteytelser for ektepar.

Dersom vi kan få alle kommuner til å innføre denne løsningen vil mange faktisk kunne gå til lege, behandling og ikke minst få i seg viktige medisiner.

Dette er en viktig sak for oss og våre medlemmer. Vi trenger din hjelp kjære politiker og medmenneske.
Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

Comments


bottom of page