top of page

Kommunalt Frikort sier du. hva er det?

Det er lokalvalg og det er på tide å løfte opp et av våre mangeårige kamper i kommune Norge. Vi klarte å få dette i Frogn kommune, og Oslo kommune har hatt dette en stund alt, så som du sikkert skjønner, så er det mange kommuner igjen å arbeide med.Hva er et Kommunalt Frikort?

Frikort sikrer at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Du slipper å betale egenandel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk, fysioterapi, tannlege og røntgeninstitutt. Det betyr at du ikke trenger å spare opp til egenandelstak på statlig frikort.

Kortet dekker også egenandel på behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt medisinsk utstyr og viktige legemidler på blå resept.

Denne form for frikort går til de aller mest sårbare i samfunnet. Satsen i 2023 er på 3040 kroner kr. Dette beløpet kan ikke alle betale. Mange har derfor ikke har råd til for eksempel å hente ut foreskrevne og livsnødvendige medisiner. Ikke minst vil dette gjelde minstepensjonister, minste-uføre, de som er i karenstid og de som lever på sosiale ytelser.

Her er en link til Oslo kommunes hjemmeside om Kommunalt Frikort. Her I Frogn kommune ble det enstemmig vedtatt. Det som er viktig er å få alle kommuner til å se hvor viktig det er at alle har mulighet til å hente ut sine medisiner eller få den helsehjelpen man trenger, og at de mest sårbare gruppene må ha hjelp det dette. En viktig sak som jeg håper dere alle vil spre videre rundt i landet. Dette er noe ALLE kommuner med respekt for sine innbyggere må tilby.


Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

コメント


bottom of page