top of page

Vi er veldig veldig skuffet

Statsbudsjettet for 2024

Spenningen var stor da regjeringen la frem sitt satsbudsjett for 2024 i dag. Nå satset vi på at regjeringen har fått med seg hvordan situasjonen er for de som sitter nederst ved bordet. Der tok vi grundig feil. De har jaggu ikke skjønt en ting, så skuffelsen var stor.

Vi kan starte med dette avsnittet tatt ut av statsbudsjettet.

For å få bærekraft i velferdsordningene legger regjeringen vekt på arbeidslinja. Arbeid utjevner sosiale forskjeller og motvirker fattigdom. Andelen som mottar en helserelatert trygdeytelse har økt de siste årene, og antallet som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har fortsatt å øke i første halvår. Denne utviklingen er bekymringsfull. Regjeringen legger vekt på å få flere mottakere av helserelaterte trygdeytelser over i arbeid. Det er særlig viktig å unngå frafall blant ungdom. Regjeringen viderefører derfor ungdomsgarantien. Det vil også bli satt i gang et forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for nye unge uføre i 2024.

Videre ser vi at regjeringen tar det som egenskryt at trygder og pensjoner fikk økte ytelser i mai år. At de mener at dette er deres fortjeneste og at dette er noe de har gitt. Det er feil. Det hadde ikke spilt noen rolle om hvem som satt ved makten, da dette er regulert gjennom pensjon- og trygdereguleringen og ikke noe som tas opp i Stortinget som tidligere. Og som vi alle vet, så er en økning på 8,3 % eller 6,4% ikke dekker de reelle prisøkningen folk har fått. Derfor vil dette kun forsterke fattigdommen og sørge for at flere vil slite.

De som mottar trygder og pensjoner, får kompensert for den høye prisstigningen gjennom pensjons- og trygdereguleringen. I trygdeoppgjøret i mai ble løpende pensjoner økt med 8,5 pst., mens mottakere av blant annet arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fikk økt ytelsene sine med 6,4 pst. Ytelsene vil som vanlig økes på nytt neste mai

Ja, som det kommer tydelig frem når også finansministeren sier at “det skal lønne seg å stå opp om morran”. Så kan det virke som om regjeringen mener at uføretrygdede er noen latsabber som komme seg ut i arbeid. Det viser også handlingen de legger frem. Ingen økte ytelser utover den årlige prisjusteringen som er i mai hvert år. Ja, de skryter jo av at de ga så mye i år. Men de glemmer at den justeringen er spist opp allerede i husleieøkningen, så de fleste har fått det enda trangere. Videre ser vi at regjeringen kommer med enda et skuffende forslag som er.

Sosialhjelpssatsene og bostøtten er økt for å kompensere for høye kostnader. Fra 1. juli 2023 ble de statlig veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp økt med 10 pst. For 2024 er økningen videreført, og satsene blir ytterligere økt i tråd med anslått prisvekst. Regjeringens forslag innebærer at det midlertidige regelverket for bostøtte, som gjør at flere faller inn under ordningen, videreføres for perioden januar til mars. Ekstrautbetalinger til bostøttemottakere på 1 000 kroner per måned, med et tillegg på 150 kroner per person i husstanden utover den første, videreføres for den samme perioden.
Sånn vi leser dette så kan det virke som om de 10 % de ga ekstra i sommer er en midlertidig økning, da de skal videreføre denne, og at denne skal øke etter index for 2024. Hva menes egentlig her? Er det slik at den økningen på 10 % er midlertidig? Og videre er det bostøtten, som de da ikke kan få inntektsgrensen til å bli fast og ligge på fattigdomsgrensen og justeres hvert år etter dette. De har heller ikke justert kostnadsgruppene og derfor ingen økning her heller.

Om ikke dette er nok så øker egenandelen med 4,3% og vil havne på 3170 kr. Dette er enda en økning i kostander til mange av de som sliter mest som pensjonister og trygdede. Det er også ofte de som bruke mye av helserelaterte ytelser.

Når vi leser at regjeringen er bekymret over økingen i trygdeytelser og AAP så er det merkelig. NÅ har det seg slik at regjeringen samtidig skryter av at de har fjernet karenstiden, hvor folk ble kastet ut av AAP. Så bekymringen FOR økningen av det vedtaket de selv har gjort, skal igjen gjøre at de kommer med andre merkverdige tiltak som arbeidsrettet uføretrygd. Så da kom akkurat det vi har vært bekymret for med både forrige og nå denne regjeringen, at de ser på uføretrygdede som late og at de kan komme seg ut i arbeid. Ja, de skriver det til og med.

Arbeidsrettet uføretrygd

For oss i FØL kommer dette som en dårlig smak i munn, og vi ser nå at denne regjeringen bare fortsetter med det forrige regjeringen gjorde. At mange nå i tillegg til å mestre sin sykdom, nå skal fortsette i et opplegg med NAV om å komme seg i arbeid. At den enkelte skal følges opp og ikke gis opp er bra, men å igjen presse inn i arbeid er kanskje motsatt effekt for den enkelte. Det kan virke som om regjeringen nå har gått på en arbeidslinjesmell. Hvor alt skal handle om arbeidslinja, og at alle som ikke faller innunder deres definisjon. Det er mange som vil falle utenfor denne. Og de, ja det er de som da ikke får noe som helst i dette statsbudsjettet. Og det er vel de som sitter nederst ved bordet det. De som ikke har helse til arbeide, eller er for gammel til å arbeide. De faller utenfor denne regjeringens plan. Videre har vi ikke fått svar om hva som har skjedd med de som ikke havnet i karenstid nå. Om de har fått videreført sin AAP eller om de er kastet ut i ingenting. Dette har vi prøvd å få svar på uten hell. Det er ingen tiltak som kommer frem om dette i budsjettet. Ja, om en da ikke legger til grunn arbeidslinjen da.

Vi er skuffet. Vi er skuffet over at regjeringen ikke skjønner hvor vanskelig folk har det nå. Vi er skuffet over at de ikke skjønner at økte matkøer hos frivillige organisasjoner er fordi folk faktisk IKKE har råd til å kjøpe seg mat. Vi er skuffet over at det arbeides for at flere skal havne på gata, da de ikke har råd til å bo. Dette ser vi flere steder allerede. Vi er skuffet over at regjeringen ikke skjønner at inflasjonen ikke øker ved at folk får råd til på å kjøpe seg mat og betale husleien sin. Vi er skuffet over at finansministeren går så hardt ut og sier at det er på tide at “det skal lønne seg å stå opp om morran” som om dette er grunnen til at folk lever i fattigdom.

Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

Comments


bottom of page