top of page

Salgsvilkår:

Betingelser for betaling av medlemskontingent i FØL Norge.

Alle over 18 år, kan melde seg inn i FØL Norge. 

Medlemskap i FØL Norge følger kalenderåret og gjelder fra 1. januar til 31.desember.

Medlemskontingent pr 01.01.2023:

  • Lav sats: 150 kr per person

  • Mellom sats: 250 kr per person

  • Høy sats: 350 kr per person

Virkeområde:

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap i FØL Norge (organisasjonsnummer: 921 107 439).

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer dermed ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter.

Priser og betalingsvilkår:

Gjeldende medlemskontingenter for FØL Norge er listet opp øverst på denne siden, og oppdateres årlig ved årsmøte. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Betaling av medlemsavgifter kan skje enten ved Vipps gjennom betalingsløsningen på nettsiden, gjennom «Bli medlem» eller overføring til bankkonto.

Medlemmenes rettigheter og plikter:

  • Medlemmer kan delta på FØL Norge sine aktiviteter.

  • Medlemmer har stemmerett ved årsmøte og er valgbare til styret.

  • Tap av medlemsrett kan skje ved opptreden eller uttalelser som strider mot FØL Norges vedtekter og retningslinjer. Skriftlig advarsel skal sendes på forhånd, og medlemmet skal ha anledning til å uttale seg til styret.

  • Dersom medlemmet ikke betaler medlemskontingent, vil medlemmet miste sin medlemsrett og medlemskapet avsluttes.

  • Alle medlemmer er selv pliktig til å informere om endringer som adresse etc. Dette gjøres til: postmaster@folnorge.no.

Angrerett:

Det er ingen angrerett på medlemskontingenten hos oss. Ønsker du likevel å avslutte ditt medlemskap kan dette gjøres ved å sende oss en epost på: postmaster@folnorge.no. Påfølgende året kan medlemskapet fornyes ved en ny betaling.

 

Klagerett:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Personvernerklæring:

Ved betaling av medlemskap, brukes dine opplysninger til å registrere deg som medlem i vårt system. FØL Norge behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register.

FØL Norge er underlagt lov om behandling av personopplysninger. Personopplysninger innhentes, behandles og oppbevares i henhold til denne. Vi innhenter og behandler kun personopplysning du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne registrere deg som et medlem.

Du har i henhold til personopplysningsloven innsynsrett med hensyn til personopplysninger som gjelder deg. Du kan til enhver tid kontakte oss og be om rettelser hvis du mener informasjonen vi har om deg ikke er korrekt eller mangelfull. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss ved postmaster@folnorge.no.

bottom of page