Våre samarbeidspartnere

FØL Norge har flere samarbeidspartnere for å sammen nå våre mål, og bekjempe fattigdom i Norge. Vår viktigste samarbeidspartner er våre medlemmer, som bidrar til økt synlighet. For at vi skal kunne engasjere befolkningen og presse politikere, er vi avhengig av å ha samarbeidspartnere som jobber mot det samme målet. Alle våre samarbeidspartnere bidrar på forskjellige måter, som igjen vil gi mer tilbake til våre medlemmer. 

VA-Logo-Original.png

Velferdsalliansen EAPN Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 21 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

 

Velferdsalliansen jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor, og for å avskaffe all fattigdom i Norge.