top of page
Design uten navn (28).png

Våre samarbeidspartnere

FØL Norge har flere samarbeidspartnere for å sammen nå våre mål, og bekjempe fattigdom i Norge. Vår viktigste samarbeidspartner er våre medlemmer, som bidrar til økt synlighet. For at vi skal kunne engasjere befolkningen og presse politikere, er vi avhengig av å ha samarbeidspartnere som jobber mot det samme målet. Alle våre samarbeidspartnere bidrar på forskjellige måter, som igjen vil gi mer tilbake til våre medlemmer. 

VA-Logo-Original.png

Velferdsalliansen EAPN Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 21 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

 

Velferdsalliansen jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor, og for å avskaffe all fattigdom i Norge.

306521225_509615584503209_6392738152382476364_n.jpg

Advokatene Clemetsen & Mohammad AS holder til midt i Oslo sentrum. Vi bistår folk over hele landet i forskjellige saker. Det er vårt ønske å være lett tilgjengelige og vi tilbyr derfor gratis og uforpliktende advokatvakt for både eksisterende og nye klienter. Vi bistår både privatpersoner og små bedrifter innen mange rettsområder. Våre advokater har bred prosedyreerfaring fra domstoler og fylkesnemnd.

bottom of page