Vil du være med oss i kampen for å øke levestandarden til sårbare og utsatte grupper i samfunnet?