Demonstrasjon 22 mai 2019

Vi er så heldige å ha OFUR som medarrangør til demonstrasjonen 22 mai. Få med deg Monica K. Engemoens apell.
Monica K. Engemoen er talsperson i Organisasjonen For Uføres Rettigheter – OFUR og en av grunnleggerne av organisasjonen. Hun har vært engasjert i frivillige verv siden ungdomsårene, og har i flere år arbeidet for uføres rettigheter. Hun er selv ufør og har sett seg lei av å tilhøre en utsatt gruppe som stadig rammes av kutt og innstramminger, og som stemples som late av mange i samfunnet. Hun er brennende engasjert i uføresaken, og arbeider for at uføre skal få en stemme og bli hørt fremfor å forbli en tilsynelatende usynlig gruppe.

Organisasjonen For Uføres Rettigheter – OFUR ble stiftet 8. november 2018 og har i løpet av sin korte levetid rukket å markere seg på flere arenaer; De har deltatt på åpen høring i AAP-saken, levert høringssvar i sak om forslag til endringer i uføretrygden, deltatt i 1. mai-toget i Oslo sammen med Norsk Handikapforbund Oslo, samt innledet samarbeid med flere grupper, organisasjoner og bedrifter. De er også medarrangører av demonstrasjonen mot fattigdom i Oslo 22. mai 2019.

OFUR ble til for å gi uføre en stemme og et ansikt, og i stedet for å være en nærmest usynlig gruppe. En håndfull uføre hadde sett seg lei av at ingen stod opp for de uføre og at politikerne tilsynelatende fattet vedtak over hodet på dem uten å ta inn over seg konsekvensene. I tillegg ønsket de å skape en møteplass for å hindre utbredt ensomhet blant uføre.

OFUR arbeider på følgende arenaer: – Politisk, for å belyse og forsøke å endre dagens situasjon for uføre – Sosialt, for å skape en møteplass hvor uføre kan møte likesinnede, komme med innspill, bli med og forme organisasjonen, si sin mening og bli hørt, og føle seg inkludert og mindre ensom.

Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe