Gratulerer med dagen

Kvinnedagen 2021


Vi skulle kanskje tro at kvinnedagen ikke er nødvending lenger.

I Norge her at forskjellene finnes. Er det virkelig slik at det er lik lønn for likt arbeid? Nei, vi kan se det gang på gang, at menn tjener mer enn kvinner i de fleste yrker. Så hvorfor har vi ikke kommet lenger?

Det kan en jo lure litt på, men det er bare å se litt nærmere inn i avtalene. Menn er


bedre på å fremheve sine egenskaper enn det kvinner har. Kvinner føder barn, og dette gjør


at mange bedrifter heller velger en mann. Og


selv om kvinnene er bedre egnet til jobben når det er en høyere stilling, så er det ofte at menn får disse. Hva kommer det av? Er det kultur? Vi kan spørre oss både blå og gule, uten at vi helt vil finne noe eksakt svar. Fakta er derimot sikker. Kvinner er jevnt


over lavere betalt enn menn.

Men har dette noe å si da? Ja, selvsagt. Om du blir syk/ufør får du dårligere trygd. Om du blir permittert/mister jobben får du mindre arbeidsledighetstrygd. Når du blir pensjonist, får du dårligere pensjon. Lønn er viktig hele livet, vi kan ikke «leve» på ektefellen slik man måtte gjør tidligere.


Kvinner har oftere deltidsstillinger enn menn. Dette gjør kvinnene mer sårbare. Både i forhold til selvforsørgelse, men også muligheten til å f.eks. eie sin egen bolig osv. Mange kvinner havner derfor under fattigdomsgrensen, selv om de arbeider. Dette må vi snu på. Vi må sørge for at alle får like muligheter uavhengig av kjønn. At alle skal ha samme rettigheter både i arbeidslivet og i mulighetene.


(Bilde laget av Timo Essner fra Tyskland og lånt ut av Toons Mag)

Siste innlegg

Se alle

Vi gir oss ikke

Vi har prøvd å få Statsråd Røe Isaksen til å skjønne hva som skjer når personer går til sak mot NAV for å få sine rettmessige rettigheter. 2 ganger har SVs Stortingsgruppe stilt statsråden spørsmål om

Nytt lokallag

Nå er vi i gang med lokallag i Oslo/Viken. Vi har i disse dager oppe i Bærum kommune en søknad om støtte til lokaler og aktiviteter. Vi satser stort på å få en fast møteplass her. Det er sårt trengt

KONTAKT FØL norge

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Orgnr: 921 107 439

Vipps nr:528888

Email: postmaster@folnorge.no

 

© 2019 FØL-For økt levestandard