Hva har skjedd med NAV?Da har Trygderettens varslinger endelig nådd inn. At NAV har behandlet minst 48 personer feil, og de har fått dommer de slettes ikke skulle hatt. Igjen har NAV valgt å fortsette år ut og år inn med samme arrogante holdning. De presser de enkelte så hardt, og kjører saken i retten, uten å tenke på at de det gjelder hverken har ressurser eller helse til å bekjempe. NAV er blitt et udyr som ikke helt klarer å holde seg selv i tøylene. Hva er det som egentlig har skjedd?

Trygdekontor, sosialkontor og Arbeidsformidlingen skulle slåes sammen, og alt skulle bli så mye bedre. Det skulle bli flyt mellom de forskjellige avdelingene og hjelpen ut til folk skulle både bli bedre, raskere og ikke minst mer brukervenlig. Så hva har egentlig skjedd?


Ja, hva har egentlig skjedd.

NAV er både uoversiktlig og lite brukervennlig. Å få personlig hjelp og oppfølging er en farse av ord for de fleste. NAV krever mer og mer bruk av internettløsninger og det å få snakke med "sin" veileder er vanskelig. NAv krever at vi skal skjønne alle skjema og fylle ut handlingsplaner og aktiviter selv. Helst uten noen som helst innblanding av de. MEN dersom du fyller noe feil, ja da er de raskt ute å bruker det imot brukern. Å rette feilen hjelper ikke, det går ikke.


Søknadstiden har økt betraktelig. Og i ventetiden så vet ikke brukeren om h*n om det kommer penger inn i vente perioden eller ikke. Vedtakene kan ta flere uker å få. Både ved stans og ved start. I mellomtiden skal du bare vente. Hvorvidt du har penger til å vente, ja, det spør de ikke om.

NAV er ikke der for brukerne lengre, og verre ser det ut til å bli. Med gitter og låste dører på NAV kontorer. Hvor vedtakene blir endelig, selv om du ikke er ferdig avklart. Hvor de som arbeider i NAV ikke får gjøre det som er riktig for den enkelte. De får stadig nye krav om kutt og reduksjoner og flere skjema som må følges.


Hva har skjedd med velferden?Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe