Kontrollunntaket

Vi har i lang tid arbeidet med å få «kontrollunntaket» i forvaltningsloven § 36 opp til statsråd Røe Isaksen. Advokat Anders Rosenberg har innhentet dokumentasjon i saken og innhentet opplysninger fra andre advokatfirma. Hans arbeid i dette har vært avgjørende for å få frem praksisen som det har blitt mer og mer av.

SVs Sakkariasen har hjulpet oss med dette og har sendt spørsmål til statsråden 6 mars i år. Den gang fikk vi ikke svar på det vi faktisk lurte på. Derfor er det nå igjen sendt et spørsmål til statsråden og vi håper at denne gangen innhentes korrekt informasjon.

Solfrid Lerbekk har sendt følgende spørsmål til statsråd Røe Isaksen:

Solfrid Lerbrekk (SV): Flere Nav-brukere nektes dekning av sakskostnader under henvisning til «kontrollunntaket» i forvaltningsloven § 36. Statsråden har tidligere uttalt at denne endringen har skjedd uten instruks, og uten lov-, forskrifts- ellers rundskrivendringer som kan forklare innstrammingen. Mener statsråden at det har skjedd en innstramming av praksis, og hva vil statsråden i så fall gjøre med denne innstrammingen? Begrunnelse Viser til svar på spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Eirik Faret Sakariassen i Dokument nr. 15:1178 (2019-2020) om praksisendringen i Nav når det gjelder «kontrollunntaket» i fvlt. § 36. Praksisendringen innebærer at flere ikke får tilkjent dekning for kostnader når et vedtak blir endret til gunst for brukeren. Viser også til sak på AAP-aksjonens hjemmeside og artikkel her datert 30.08.2020 om Navs bruk av «Kontrollunntaket». I saken fremholdes det at det særlig siden 2019 har vært en endring av praksis i «kontrollunntaket» i forvaltningsloven § 36. Innstrammingen rammer brukere som vinner frem med klagesaker mot Nav, men som har pådratt seg saksomkostninger som følge av klageprosessen, og som kreves refundert av Nav.


Vi venter i spenning på svaret og håper at vi nå får en endringspraksis i NAV slik at de som vinner frem ikke må selv betale for rettskostnadene.


https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80896

Siste innlegg

Se alle

Vi gir oss ikke

Vi har prøvd å få Statsråd Røe Isaksen til å skjønne hva som skjer når personer går til sak mot NAV for å få sine rettmessige rettigheter. 2 ganger har SVs Stortingsgruppe stilt statsråden spørsmål om

Nytt lokallag

Nå er vi i gang med lokallag i Oslo/Viken. Vi har i disse dager oppe i Bærum kommune en søknad om støtte til lokaler og aktiviteter. Vi satser stort på å få en fast møteplass her. Det er sårt trengt

Svar i fra Arbeid og Sosialkomiteen

FØL Norge har fått svar på sin bekymringsmail sendt tidligere. De har plukket ut 3 av våre 21 punkter. Utifra det vi leser i svarene er det kun de stedene også regjeringen har satt inn tiltak. De andr

KONTAKT FØL norge

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Orgnr: 921 107 439

Vipps nr:528888

Email: postmaster@folnorge.no

 

© 2019 FØL-For økt levestandard