Kontrollunntaket

Vi har i lang tid arbeidet med å få «kontrollunntaket» i forvaltningsloven § 36 opp til statsråd Røe Isaksen. Advokat Anders Rosenberg har innhentet dokumentasjon i saken og innhentet opplysninger fra andre advokatfirma. Hans arbeid i dette har vært avgjørende for å få frem praksisen som det har blitt mer og mer av.

SVs Sakkariasen har hjulpet oss med dette og har sendt spørsmål til statsråden 6 mars i år. Den gang fikk vi ikke svar på det vi faktisk lurte på. Derfor er det nå igjen sendt et spørsmål til statsråden og vi håper at denne gangen innhentes korrekt informasjon.

Solfrid Lerbekk har sendt følgende spørsmål til statsråd Røe Isaksen:

Solfrid Lerbrekk (SV): Flere Nav-brukere nektes dekning av sakskostnader under henvisning til «kontrollunntaket» i forvaltningsloven § 36. Statsråden har tidligere uttalt at denne endringen har skjedd uten instruks, og uten lov-, forskrifts- ellers rundskrivendringer som kan forklare innstrammingen. Mener statsråden at det har skjedd en innstramming av praksis, og hva vil statsråden i så fall gjøre med denne innstrammingen? Begrunnelse Viser til svar på spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Eirik Faret Sakariassen i Dokument nr. 15:1178 (2019-2020) om praksisendringen i Nav når det gjelder «kontrollunntaket» i fvlt. § 36. Praksisendringen innebærer at flere ikke får tilkjent dekning for kostnader når et vedtak blir endret til gunst for brukeren. Viser også til sak på AAP-aksjonens hjemmeside og artikkel her datert 30.08.2020 om Navs bruk av «Kontrollunntaket». I saken fremholdes det at det særlig siden 2019 har vært en endring av praksis i «kontrollunntaket» i forvaltningsloven § 36. Innstrammingen rammer brukere som vinner frem med klagesaker mot Nav, men som har pådratt seg saksomkostninger som følge av klageprosessen, og som kreves refundert av Nav.


Vi venter i spenning på svaret og håper at vi nå får en endringspraksis i NAV slik at de som vinner frem ikke må selv betale for rettskostnadene.


https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80896

Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe