Koronavirus og NAV

I dag har vi sendt en bekymringsmail til arbeids- og sosialkomiteen. Økende arbeidsledighet og permitteringer vil øke presset på et allerede presset NAV.

I tillegg vil vi se at mange flere vil falle i fattigdomssituasjon da de får kuttet sine inntekter til 62 %. Boligprisene kuttes ikke, ei heller lån og mat. Dette vil gjøre at flere vil måtte selge både hus og hjem dersom denne krisen vedvarer over lengre tid.

Bostøtten må økes NÅ. Vi må sørge for at folk får beholde hjemmene sine.


Her er brevet i sin helhetNAV-bemanning og fattigdom

FØL Norge er bekymret over bemanningen som nå er i NAV. Vi ser at saksbehandlingstidene øker, og er i dag horrible. For å få sin uføresøknad behandlet tar oppimot 8 måneder, og dersom en klager på vedtak tar ofte år. I tillegg tar tiden å få behandlet sin sykemelding oppimot 2 måneder. Dette gjør at flere havner i en vanskelig situasjon i lengre tid. NAVs kapasitet til å holde unna søknader og oppfølging ser ut til å være sprengt allerede.

Når vi nå står over koronavirus og pandemi i Norge, og vi ser arbeidsplasser forsvinner som dugg for solen, eller at ansatte må permitteres, vil vi se en økning brukere på NAV.

Hvor lang tid vil det ta å få behandlet sine søknader om permitteringspenger og arbeidsledighet? Og vil dette gjøre at de som allerede står i systemet må vente? Som da er syke og folk som allerede har ventet lenge.

Vi vet at de som er nødt til å benytte seg av offentlige midler har høyere andel av fattigdom enn i andre grupper. Når nå flere mister arbeid eller får permitteringer, så vil ytterligere havne i fattigdom. Vi ser at boligprisene i Norge har vært ekstremt høye over tid, og mange ligger allerede på smertegrensen når det gjelder inntekt og boutgifter. Når det nå kommer en mengde nye over på arbeidsledighet/permitteringer og får redusert inntekten til 62 % av normalinntekt, så vil det ikke gå mange månedene før boliger havner på tvangssalg og flere har havnet på fattigdomslisten.

Bostøtteordningen kan være en måte å få bremset denne utviklingen. Det å øke satsene på boligpriser og inntektsgrensen slik at vi kan bekjempe at flere havner i fattigdom

Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe