Samarbeid og aktiviteter

Vi i FØL Norge syns det er flott å kunne samarbeide med så mange som mulig. Dette fordi det gir mer tyngde og kraft i de tingene vi brenner for.


Iløpet av høsten har vi blitt invitert til å dele en Facebook gruppe "Uføreopprøret" sammen med AAP Aksjonen og OFUR. Dette er en stor gruppe med nærmere 9500 medlemmer. Det er en ren diskusjongruppe og alle kan komme med sine meninger. Det er også ment til å være en ren diskusjonsgruppe og vi deler lite fra oss selv.


I midten av november hadde vi et samarbeidsmøte med OFUR, BIEN (ikke tilstede denne gangen i person) VelferdsAlliansen og Spectra. Denne gangen gikk vi igjennom høringer som har frist nå i desember. Vi fikk litt tankeflyt rundt hvilke tema vi syns er viktig å få med i høringssvaret. Vi leverer selvsagt inn hver for oss, med våre egne vinklinger og tanker. Dette var en flott måte å treffes på, og vi ønsker å fortsette dette samarbeidet.


I ukene nå og frem til jul, vil det være flere aktiviteter. Allerede i morgen 28 november er 2 i fra styre på Lobbykurs på Stortinget. Allerede 12 desember er vi invitert via Batteriet til SVs stortingsgruppe på innspillsmøte sammen med flere andre foreninger. Vi gleder oss.

Og som om ikke dette er nok, så er det ønske om å starte et lokallag i Oslo/Bærum med lokaler til bruk daglig. Dette er fantastisk om vi får til alt allerede før jul.


Samarbeid og atter samarbeid er tingen for å få ting til å gå i riktig retning. Vi gleder oss til videre møter og sammenkomster. Ikke minst faglig kunnskap og debatt.


Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe