top of page

Samarbeid og aktiviteter

Vi i FØL Norge syns det er flott å kunne samarbeide med så mange som mulig. Dette fordi det gir mer tyngde og kraft i de tingene vi brenner for.


Iløpet av høsten har vi blitt invitert til å dele en Facebook gruppe "Uføreopprøret" sammen med AAP Aksjonen og OFUR. Dette er en stor gruppe med nærmere 9500 medlemmer. Det er en ren diskusjongruppe og alle kan komme med sine meninger. Det er også ment til å være en ren diskusjonsgruppe og vi deler lite fra oss selv.


I midten av november hadde vi et samarbeidsmøte med OFUR, BIEN (ikke tilstede denne gangen i person) VelferdsAlliansen og Spectra. Denne gangen gikk vi igjennom høringer som har frist nå i desember. Vi fikk litt tankeflyt rundt hvilke tema vi syns er viktig å få med i høringssvaret. Vi leverer selvsagt inn hver for oss, med våre egne vinklinger og tanker. Dette var en flott måte å treffes på, og vi ønsker å fortsette dette samarbeidet.


I ukene nå og frem til jul, vil det være flere aktiviteter. Allerede i morgen 28 november er 2 i fra styre på Lobbykurs på Stortinget. Allerede 12 desember er vi invitert via Batteriet til SVs stortingsgruppe på innspillsmøte sammen med flere andre foreninger. Vi gleder oss.

Og som om ikke dette er nok, så er det ønske om å starte et lokallag i Oslo/Bærum med lokaler til bruk daglig. Dette er fantastisk om vi får til alt allerede før jul.


Samarbeid og atter samarbeid er tingen for å få ting til å gå i riktig retning. Vi gleder oss til videre møter og sammenkomster. Ikke minst faglig kunnskap og debatt.


Siste innlegg

Se alle

For en tid tilbake la nrk.no ut en artikkel som omhandlet en artikkel hvor en mann på 31 år hevdet at han ikke klarte å forstå brevene fra NAV uten å få hjelp av sin mor. Mannen hadde riktignok lese o

Høring – NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet og benytter anledningen til å komme med høringssvar da NOU 2022:20, som også berører FØL Norges målgrupp

bottom of page