Samarbeid og aktiviteter

Vi i FØL Norge syns det er flott å kunne samarbeide med så mange som mulig. Dette fordi det gir mer tyngde og kraft i de tingene vi brenner for.


Iløpet av høsten har vi blitt invitert til å dele en Facebook gruppe "Uføreopprøret" sammen med AAP Aksjonen og OFUR. Dette er en stor gruppe med nærmere 9500 medlemmer. Det er en ren diskusjongruppe og alle kan komme med sine meninger. Det er også ment til å være en ren diskusjonsgruppe og vi deler lite fra oss selv.


I midten av november hadde vi et samarbeidsmøte med OFUR, BIEN (ikke tilstede denne gangen i person) VelferdsAlliansen og Spectra. Denne gangen gikk vi igjennom høringer som har frist nå i desember. Vi fikk litt tankeflyt rundt hvilke tema vi syns er viktig å få med i høringssvaret. Vi leverer selvsagt inn hver for oss, med våre egne vinklinger og tanker. Dette var en flott måte å treffes på, og vi ønsker å fortsette dette samarbeidet.


I ukene nå og frem til jul, vil det være flere aktiviteter. Allerede i morgen 28 november er 2 i fra styre på Lobbykurs på Stortinget. Allerede 12 desember er vi invitert via Batteriet til SVs stortingsgruppe på innspillsmøte sammen med flere andre foreninger. Vi gleder oss.

Og som om ikke dette er nok, så er det ønske om å starte et lokallag i Oslo/Bærum med lokaler til bruk daglig. Dette er fantastisk om vi får til alt allerede før jul.


Samarbeid og atter samarbeid er tingen for å få ting til å gå i riktig retning. Vi gleder oss til videre møter og sammenkomster. Ikke minst faglig kunnskap og debatt.


Siste innlegg

Se alle

I forrige uke var vi på konferanse hvor bolig var tema. Dette ble en lærerik og interessant tid. Det kom organisasjoner fra hele landet, hvor alle har gjerne sårbare grupper de representerer. Og da er

FØL Norge så dette innlegget på Facebook, og vi ønsker å dele dette etter avtale med forfatter. Dette er viktige saker for FØL, og vi støtter hans meninger. Dette er skrevet av Christian Torset. På