top of page

Svar i fra Arbeid og Sosialkomiteen

FØL Norge har fått svar på sin bekymringsmail sendt tidligere. De har plukket ut 3 av våre 21 punkter. Utifra det vi leser i svarene er det kun de stedene også regjeringen har satt inn tiltak. De andre punktene er ikke nevnt og ei heller gjort noe med.


Fattigdom er ikke kun i barnefamilier. Ei heller blant en gruppe mennesker. Vi ser at fattigdom rammer i flere grupper og etter Korona så ble denne gruppen utvidet til å ramme enda flere. Vi er redd mange dessverre ikke blir hørt av Helse og Sosialministeren og regjeringen. Fattigdommen øker for hver dag som går.


(Ny)fattige pga Korona har regjeringen stort fokus på. Derimot de som har levd i fattigdom i mange år, er det lite konkret de kommer med. De skriver så flott at "Ad punkt 5 om arbeidsavklaringspenger (AAP). Det har helt siden AAP-ordningen ble

opprettet i 2010 vært meningen at AAP skal være en tidsbegrenset ytelse. I dag kan AAP gis

i inntil tre år, og forlenges i to år hvis vilkår for forlengelse er oppfylt. At personer ikke har rett

til videre AAP, betyr ikke at disse blir stående på bar bakke. De kan ha rett til økonomisk

sosialhjelp, tiltakspenger, deltakelse i kvalifiseringsprogrammet eller uføretrygd."

Det er greit å gjenta den siste setningen her: De KAN ha rett til øknomisk sosialhjelp, tiltakspenger, deltagelse i kvalifiseringsprogrammet eller uføretrygd.


Vi VET at mange i dag ikke har inntektssikring og må leve på sin ektefelle eller familie/venner. Vi vet at mange må selge bolig for å få råd til å leve. Vi vet at mange ikke klarer å leve på denne måten, og velger annet. Derfor er det viktig at regjeringen faktisk tar innoverseg at fattigdom er noe de KAN gjøre noe med dersom viljen er der. Vi kan jo se hva de har klart å få til under Korona krisen. Her er det snakk om vilje, ikke penger.

Svarbrev_-_Bekymring_for_de_mest_sårbar
Last ned • 158KB

Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

Comments


bottom of page