top of page

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringen kr. 12.519,- mer i årlig uføretrygd før skatt. Andre ytelser basert på Folketrygdens grunnbeløp får andre tall, felles for alle, er en økning av G lik 5.048,- kr. på årsbasis. Årets oppgjør er det beste på nesten 15 år, hvorfor er det slik i et år som økonomisk sett er turbulent for mange yrkesgrupper? Reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden følger over tid lønnsveksten i samfunnet. Det betyr ikke at vi hvert enkelt år får like høy regulering som den forventede lønnsveksten det enkelte år, da reguleringen blir justert opp eller ned i henhold til faktisk lønnsvekst de to foregående årene.


I 2017 ble folketrygdens grunnbeløp kun regulert med 1,14% - som den laveste reguleringen i nyere tid. Dette fordi reguleringen ble justert ned som følge av svært lav faktisk lønnsvekst i 2016 (1,7% faktisk lønnsvekst mot forvented lønnsvekst 2,5%). Siden forventet lønnsvekst i 2017 også var lav, så slo denne nedjusteringen kraftig ut for reguleringen av folketrygdens grunnbeløp i 2017.


I 2021 har vi et motsatt scenario. I år blir folketrygdens grunnbeløp justert opp med 1,4% som følge av høyere faktisk lønnsvekst i 2020 (3,1%) i forhold til den forventede lønnsveksten (1,7%) brukt under fjorårets lønnsoppgjør/trygdeoppgjør. Sammen med årets forventede lønnsvekst på 2,4% vil det derfor i årets trygdeoppgjør legges til 1,4%, slik at vi i 2021 får en vekst i folketrygdens grunnbeløp på 3,8% på årsbasis (avrundet).


Hvorfor er da reguleringen på 4,98% undrer du kanskje på?? Det er fordi vi i årets første 4 måneder fortsatt har fjorårets regulering på 1,5% som gjeldende regulering. Disse 4 månedene skal opp til 3,8%, noe som vi henter inn igjen i årets siste 8 måneder, og som dermed blir høyere enn 3,8%.


Januar – April: 1,5% * 4 mnd = 6% Mai – Desember: 4,98% * 8 mnd. = 39,84%

6% + 39,84% = 45,84% som delt på årets 12 måneder gir 3,82%


I praksis så får de fleste ytelser som er basert på Folketrygdens grunnbeløp like mye som lønnsveksten i samfunnet over tid. Det eneste unntaket er alderspensjon, som reguleres noe lavere. I 2020 fikk vi mindre i regulering enn det som til slutt ble lønnsveksten for året som helhet, noe som gjør at vi i 2021 får en høyere regulering enn årets ramme for lønnsoppgjøret. Men over tid blir det altså samme veksten, med unntak av alderspensjon som reguleres noe lavere som en følge av pensjonsreformen vedtatt i stortinget i årene 2005-2009 gjennom et bredt flertall på stortinget.

Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

Comments


bottom of page