Vi gir oss ikke

Vi har prøvd å få Statsråd Røe Isaksen til å skjønne hva som skjer når personer går til sak mot NAV for å få sine rettmessige rettigheter. 2 ganger har SVs Stortingsgruppe stilt statsråden spørsmål om Forvaltningslov §36 "kontrolluntaket". Begge ganger svarer statsråden det hele bort med "Frem til 1. januar 2019 ble alle krav og klager om sakskostnader i NAVKlageinstansbehandlet av den avdelingen som hadde omgjort vedtaket i den underliggende stønadssaken. Fra 1. januar 2019 ble behandling av krav og klager sentralisert til to avdelinger.Dette kanha ført til at flere saksomkostningskrav har blitt avslått sammenlignet med tidligere. Formålet med sentraliseringen var imidlertid ikke å stramme inn praksisen, men å sikre lik og god praksis i NAV Klageinstans." Her er det snakk om bortforklaringer og ingen oppklaringer. Hele svaret kan dere lese her: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2019-2020/dok15-201920-1178-vedlegg.pdf


Når vi nå vet at mange som VINNER frem i Trygderetten mot NAV, og allikevel får hele regninga, ja da syns vi det er urimelig. NAV skal selvsagt ta alle saksomkostningene når de har presset enkeltmenneske gjennom avslag på avslag og til sist i rettsystemet. Noe annet er totalt urimelig. Det lukter en ny NAV skandale.


Vi har i samarbeid med Advokat Anders Rosenberg påpekt dette, dessverre uten at statråden lytter. Vi vet mange advokater sier at de har opplevd en økning av dette. Det er derfor viktig at våre folkevalgte nå ser på denne saken på nytt. At vi nå kan få gått igjennom denne urimeligheten. En skremselspropaganda mot enkeltmenneske.


Vi legger ved en artikkel om saken

https://www.dagsavisen.no/fremtiden/forslag-til-ny-forvaltningslov-oppskrift-pa-et-rettssikkerhetsmessig-klasseskille-1.1792756Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe