top of page

Vi gir oss ikke

Vi har prøvd å få Statsråd Røe Isaksen til å skjønne hva som skjer når personer går til sak mot NAV for å få sine rettmessige rettigheter. 2 ganger har SVs Stortingsgruppe stilt statsråden spørsmål om Forvaltningslov §36 "kontrolluntaket". Begge ganger svarer statsråden det hele bort med "Frem til 1. januar 2019 ble alle krav og klager om sakskostnader i NAVKlageinstansbehandlet av den avdelingen som hadde omgjort vedtaket i den underliggende stønadssaken. Fra 1. januar 2019 ble behandling av krav og klager sentralisert til to avdelinger.Dette kanha ført til at flere saksomkostningskrav har blitt avslått sammenlignet med tidligere. Formålet med sentraliseringen var imidlertid ikke å stramme inn praksisen, men å sikre lik og god praksis i NAV Klageinstans." Her er det snakk om bortforklaringer og ingen oppklaringer. Hele svaret kan dere lese her: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2019-2020/dok15-201920-1178-vedlegg.pdf


Når vi nå vet at mange som VINNER frem i Trygderetten mot NAV, og allikevel får hele regninga, ja da syns vi det er urimelig. NAV skal selvsagt ta alle saksomkostningene når de har presset enkeltmenneske gjennom avslag på avslag og til sist i rettsystemet. Noe annet er totalt urimelig. Det lukter en ny NAV skandale.


Vi har i samarbeid med Advokat Anders Rosenberg påpekt dette, dessverre uten at statråden lytter. Vi vet mange advokater sier at de har opplevd en økning av dette. Det er derfor viktig at våre folkevalgte nå ser på denne saken på nytt. At vi nå kan få gått igjennom denne urimeligheten. En skremselspropaganda mot enkeltmenneske.


Vi legger ved en artikkel om sakenSiste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

Comments


bottom of page