top of page

Vi gir oss ikke

Vi har prøvd å få Statsråd Røe Isaksen til å skjønne hva som skjer når personer går til sak mot NAV for å få sine rettmessige rettigheter. 2 ganger har SVs Stortingsgruppe stilt statsråden spørsmål om Forvaltningslov §36 "kontrolluntaket". Begge ganger svarer statsråden det hele bort med "Frem til 1. januar 2019 ble alle krav og klager om sakskostnader i NAVKlageinstansbehandlet av den avdelingen som hadde omgjort vedtaket i den underliggende stønadssaken. Fra 1. januar 2019 ble behandling av krav og klager sentralisert til to avdelinger.Dette kanha ført til at flere saksomkostningskrav har blitt avslått sammenlignet med tidligere. Formålet med sentraliseringen var imidlertid ikke å stramme inn praksisen, men å sikre lik og god praksis i NAV Klageinstans." Her er det snakk om bortforklaringer og ingen oppklaringer. Hele svaret kan dere lese her: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2019-2020/dok15-201920-1178-vedlegg.pdf


Når vi nå vet at mange som VINNER frem i Trygderetten mot NAV, og allikevel får hele regninga, ja da syns vi det er urimelig. NAV skal selvsagt ta alle saksomkostningene når de har presset enkeltmenneske gjennom avslag på avslag og til sist i rettsystemet. Noe annet er totalt urimelig. Det lukter en ny NAV skandale.


Vi har i samarbeid med Advokat Anders Rosenberg påpekt dette, dessverre uten at statråden lytter. Vi vet mange advokater sier at de har opplevd en økning av dette. Det er derfor viktig at våre folkevalgte nå ser på denne saken på nytt. At vi nå kan få gått igjennom denne urimeligheten. En skremselspropaganda mot enkeltmenneske.


Vi legger ved en artikkel om saken

https://www.dagsavisen.no/fremtiden/forslag-til-ny-forvaltningslov-oppskrift-pa-et-rettssikkerhetsmessig-klasseskille-1.1792756Siste innlegg

Se alle

For en tid tilbake la nrk.no ut en artikkel som omhandlet en artikkel hvor en mann på 31 år hevdet at han ikke klarte å forstå brevene fra NAV uten å få hjelp av sin mor. Mannen hadde riktignok lese o

Høring – NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet og benytter anledningen til å komme med høringssvar da NOU 2022:20, som også berører FØL Norges målgrupp

bottom of page